DR. MED. ΝΙΚΟΣ Ι.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ


ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 32 ΚΑΙ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΓΩΝΙΑ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 12134

ΤΗΛ. 210 5753900 ΚΙΝΗΤΟ 6944536722

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 5 Μ.Μ - 8 Μ.Μ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΥ

ΙΑΡΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Joslin Diabetes Center

Clinical trials are studies designed to find new and better ways to treat patients with diabetes. The physicians at the University of Maryland Joslin Diabetes Center are currently conducting the clinical trials listed below.

For more information on any of these clinical trials, or to inquire about participating, call: 410-328-7254 or 1-888-JOSLIN8 (1-888-567-5468)

 

1. Clinical Trial Detail - Genetics of Pancreatic Function

Official Title:

Genetics of Pancreatic Function in the Development of Diabetes


Purpose:

Find out whether some people are more likely to get diabetes than others by studying their genes.


Investigator(s):

Kristi Silver, M.D.


Requirements:

Sampling of blood sample (fingerstick) to determine genotype
Between ages of 18 & 45 years
Generally good health


Participation:

The first part of the study involves one brief (15 minute) visit to collect a blood sample for genotyping. The second part of the study involves 2 separate visits, the first lasting approximately 4 hours and the second lasting approximately 6 hours. During the second part of the study, volunteers will undergo a test for diabetes (2 hour test), measurements of body fat via X-ray, and measurements of insulin production by the pancreas. Financial compensation provided for time.


Contact:

Dr. Silver 410-706-1628


2. Clinical Trial Detail: PPAR

Official Title:

Pharmacogenomics of Thiazolidinediones


Purpose:

To study individual response to an insulin-sensitizing medicine in people who are pre-diabetic or non-diabetic.


Investigator(s):

Soren Snitker, M.D., Ph.D.


Requirements:

Between ages of 35 & 70 years, Caucasian, generally healthy


Participation:

Approximately three months of treatment with diabetes medicine (pioglitazone ACTOS), followed by 10-week weight-loss program. Four to six visits in initial three-month treatment. Weekly visits for weight-loss program. Financial compensation provided for time.


Contact:

Dana Beach or Shean Barrett, 410-328-7254


3. Clinical Trial Detail - GDO

Official Title:

Genetics of Diabetes and Obesity


Purpose:

Study genes that may contribute to the development of diabetes and obesity.


Investigator(s):

Alan Shuldiner, M.D., Kristi Silver, M.D.


Requirements:

Participants can include ANYONE (those with diabetes, those without diabetes, those who are overweight, those who do not have weight problems).


Participation:

One brief visit to collect blood sample and complete a short questionnaire. Through participation in this study, a person may qualify for other studies that research particular genotypes.


Contact:

Dr. Silver 410-706-1628
Many symptoms suggest sluggish thyroid . Do you have any of these ?

Most people realize that their thyroid is important for controlling their metabolism and body weight. But did you know that depression,heart disease,chronic fatigue,fibromyalgia,PMS,menopausal symptoms.muscle and joint pains,could actually indicate a prolem with your thyroid? The classic signs of asluggish thyroid gland include weight gain, lethapgy,poor quality hair and nails,hair loss,dry skin,fatigue, cold hands and feet ,and constipation,and these symptoms are relatively well known. However , some of the conditions include: High cholesterol, irregular menstruation,low libido,infertility.gum disease, fluid retention,skin suchas acne and exzema ,memory problems,poor stamina.                                                     


Six Risky Chemicals You're Carrying in Your Body Posted by:  Dr. Mercola

 
January 07 2010 |  35,965 views

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has released its latest assessment of the chemicals people are carrying around in their bodies. 

The biomonitoring study is the most comprehensive in the world, measuring 212 chemicals in the blood and urine of 8,000 Americans.

The CDC highlighted a few chemicals because they are both widespread -- found in all or most people tested -- and potentially harmful. 

Here's a look at what they are and how you can try to avoid them:

Polybrominated diphenyl ethers

Better known as "flame retardants", PBDEs are used widely in all sorts of goods to reduce fire risk. They also accumulate in human fat, and some studies suggest they may harm your liver and kidneys as well as your neurological system. Some states have restricted the use of certain PBDEs, but short of such bans, avoiding them is difficult because the chemicals are integrated into so many products.

Bisphenol A

BPA, which is found in many plastics, in the lining of cans, and even coating many sales receipts, was found in more than 90 percent of Americans tested. The health concerns about BPA are many and growing. While BPA-free products are available, it can be difficult to find them unless you do research ahead of time.

PFOA

PFOA and other perfluorinated chemicals are used to create heat-resistant and non-stick coatings on cookware, as well as grease-resistant food packaging and stain-resistant clothing. Studies have linked these chemicals to a range of health problems, including infertility in women, and to developmental and reproductive problems in lab animals. Avoiding products that contain them is a first step towards avoiding them.

Acrylamide

Formed when carbohydrates are cooked at high temperatures, acrylamide and its metabolites are extremely common in Americans. High-level exposure has caused cancer and neurological problems in lab animals and workers, respectively. Avoiding it in food comes down to food choice, storage and preparation.

Mercury

The main source of mercury -- a potent neurotoxin that can lead to permanent brain damage if young children or fetuses are exposed -- continues to be contaminated fish. I do not recommend eating most fish for this reason.

MTBE

This gasoline additive has been phased out of use in the U.S. in favor of ethanol, but it still can be detected widely in American's bodies; it has contaminated many drinking water supplies. Studies have linked it to a variety of potential problems, including neurological and reproductive damage.

Sources:
   The Daily Green December 15, 2009 
Eliminate Fries and Chips from Your Diet Once and For All

Regular readers of my newsletter are well aware of my stand on French fries and snack chips.

These are two of the absolute worst foods you can put in your mouth or feed to your family. Not only are they loaded with cancer causing acrylamide, they also contain deadly trans fats.

The dangers of fries and chips are typical of highly processed foods as a group.

You and your family should eat for your nutritional type with a focus on minimally processed foods.

A good starting point if you’re still eating too much fast, junk or processed food is to immediately eliminate those items from your diet which have absolutely no nutritional value whatsoever, like those fries, chips, doughnuts